ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ്

ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ്

  • ഷിദ ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ്

    ഷിദ ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ്

    1960-കളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പുതിയ തരം ഗ്രാഫൈറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ്.മികച്ച ഗുണങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ, ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റ് പല മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.നിഷ്ക്രിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, താപനില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐസോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി ദുർബലമാകില്ല, പക്ഷേ 2500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ മൂല്യത്തിൽ എത്തുന്നു.അതിനാൽ അതിന്റെ ചൂട് പ്രതിരോധം വളരെ നല്ലതാണ്.സാധാരണ ഗ്രാഫൈറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മികച്ചതും ഒതുക്കമുള്ളതുമായ ഘടന, നല്ല ഏകത, കുറഞ്ഞ താപ വികാസ ഗുണകം, മികച്ച തെർമൽ ഷോക്ക് പ്രതിരോധം, ശക്തമായ രാസ പ്രതിരോധം, നല്ല താപ, വൈദ്യുതചാലകത, മികച്ച മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രകടനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ.